Choď na obsah Choď na menu
 


VÝSTAVBA KOSTOLA NA SLIAČI

 

            Po odsúhlasení návrhu výstavby kostola na Sliači konventom cirkevného zboru, bol zvolený stavebný výbpr, ktorý mal doviesť spoločne s predsedníctvom cirkevného zboru túto myšlienku do zdarného konca. Prvé jeho kroky boli vo výbere vhodného projektu podľa ktorého bude realizovaná budúca stavba kostola na určenom priestore mestským architektom.

          Vzhľadom na finančné možnosti hľadalo sa riešenie využitia niektorého projektu kostolov postavených v posledných rokoch. Tak v roku 1996 vykonalo predsedníctvo cirkevného zboru prehliadku kostola vo Svite a zároveň oslovilo projektanta Ing. arch. Ivana Balca s otázkou využitia a možností úpravy projektu podľa našich požiadaviek vrátane posúdenia vhodnosti a osadenia daného objektu v určenej lokalite na Sliači. Došlo k dohode a po ďalších konzultáciách a prehliadke lokality bol projekt v máji 1999 odovzdaný k realizácii. Položením základného kameňa v októbri 1999 sa začali stavebné práce a do konca roku bol ukončený základ budúceho kostola stavebnou firmou Fabián vo Zvolene.

        Snahou stavebného výboru bolo dosiahnuť maximálne úspory na realizácii stavby, čo sa dosiahlo zmenou niektorých konštrukčných prvkov, pričom boli v mnohých prípadoch zlepšené tepelnoizolačné vlastnosti stavby. Bola vykonaná zmena obvodného plášťa pomocou tehál Britherm s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Pre realizáciu strešného plášťa bolo zadané riešenie zmeny nosnej časti krovu prejektantovi statikovi s cieľom zmeny lepených nosníkov z masívneho dreva z dôvodu použitia dreva s Urbárskej spoločnosti pričom dať i možnosť vlastníkom Urbárskyh lesov naturálnou formou prispieť na výstavbu kostola. Zároveň bola zadaná i zmena konštrukcie krovu z hľadiska prevetrávania priestoru pod strešnou krytinou a zmeny izolácie v zmysle nových noriem. Pre výpočet statického zaťaženia krovu bola definitívne stanovená krytina z pálených škridiel Tondach. Riešenie strešnej konštrukcie bez lepených nosníkov bolo zo statického hľadiska možné a preto na základe prepracovaného projektu sa pristúpilo k zaisťovaniu dreva a vlastného narezania nosníkov, na ktoré bolo potrebné drevo kvalitné a nezvyčajných dĺžok a prierezov. Rezanie zabezpečeného dreva bolo vykonané na píle v Sielnici. Týmto spôsobom bolo ušetrené viac ako polovica nákladov, ktoré by boli potrebné pri realizácii krovu z lepených profilov. Stavebná firma Fabián, ktorá vykonávala všetky stavebné práce, vykonala i montáž krovu, pričom všetky priznané časti nosnej konštrukcie sú povrchovo upravené hobľovaním priamo na stavenisku. Na konci roku 2000 bola ukončená zakrytá hrubá stavba kostola bez uzatvorenia. V tomto roku boli vynaložené na realizáciu kostola finančné prostriedky vo výške 2 759 972 Sk a celkom od začiatku stavby vo výške 2 967 000 Sk.

        Rok 2001 sa začal s akútným nedostatkom financií a muselo sa pracovať variantne podľa predpokladaného získania potrebných financií. Využitím postaveného lešenia pri realizácii obvodového plášťa sa uskutočnilo dokončenie vonkajšej fasády a bola urýchlená montáž zvona, zakúpeného od cirkevného zboru vo Zvolenskej Slatine.Súčasne boli na veži ukončené všetky práce vrátane oplechovania stavebných konštrukcií. Na dodávku okien sme vybrali firmu Mintál interiér. Montáž okien bola do zimného obdobia ukončená a objekt bol uzavretý. Kompletné riešenie interiéru kostola vrátane jeho vnútorného vybavenia bolo zadané profesionálnemu ateliéru architektúri z oblasti cirkevných stavieb.Na konci roku 2001 bol kostol uzatvorený s vonkajšími omietkami a na výstavbe sa preinvestovalo 1 370 142 Sk a od začiaktu stavby celkom 4 338 000 Sk.

         V roku 2002 realizácia stavby kostola pokračovala podľa uvedeného projektu. Pokračovalo sa na zateplení strechy a následne sa ukončil drevený nadhľad z tatranského profilu, ktorý tvorí podstatnú časť hornej časti vnútra objektu. Na záver roku 2002 mal objekt ukončené vnútorné omietky a drevené obklady strešnej konštrukcie a na tieto práce sme vynaložili finančné náklady vo výške 582 000 Sk a od začiatku stavby sa preinvestovalo celkom 4 920 000 Sk.

         V roku 2003 bolo nutné doriešiť okno nad vchodom do kostola a z vonkajšej strany ukončiť obloženie okenných otvorov pomocou prírodného kameňa a vybetónovianie nástupných plošín do kostola. Vo vnútri objektu pokračovalo budovanie oltárnej časti, kde bolo potrebné realizivať zvýšenú časť vrátane oltárnej steny spoločne s ocelovou konštrukciou kazateľnice. Po ukončení izolovanej podlahy bolo ukončené vymaľovanie interiéru kostola. V tomto roku sa preinvestovalo 942 000 Sk a celkovo od začatia výstavby 5 862 000 Sk.

        Zabezpečením milodarov zo zahraničia sa začal rok 2004 optimisticky a bolo možné rozplánovať jednotlivé etapy ukončenia stavby. Akonáhle to umožnili teploty v kostole, začalo sa s pokládkou dlažby, čím bola zabezpečená príprava pre montáž interiéru. Priamo v objekte kostola boli z interiérovej časti postupne ralizované práce na vyvýšenej časti oltára a lavíc na chóre, realizácia atipických intertiérových dverí a ďalšie stolárske a zámočnícke práce na vyhotovení schodíšť a zábradlí. Z vonkajšej strany objektu boli ukončené maľby vonkajšej fasády a pripojenie objektu na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť. Po doriešení všetkých uvedených problémov boli posledné týždne pred ukončením realizované práce na osvetlení, ohrádke a zábradlí a montáži oltárneho obrazu, ktorý je dielom prof. Janky krivošovej. Z vonkajšej strany bola vykonaná úprava okolia.

        

 Ing. Ján Šikerle         

poddozorca cirkevného zboru